HOME

CONTACT

 

 “Dit is een ander soort creativiteit dan enkel knutselen. Het is fantaseren, inleven, iets anders maken. Een heel ander soort benadering, ik heb er echt aan moeten wennen.
Je groeit er langzaam in en dan krijg je steeds meer ideeën”

Leerkracht groep 4

 

Een uniek en waardevol lesconcept

Het Ideeëntoestel is een lesconcept voor het primair onderwijs waarin verschillende creatieve denk- en leerstrategieën worden aangeboden. Het stimuleert leerlingen én leerkrachten om flexibel om te gaan met problemen en uitdagingen: om in verschillende mogelijkheden te denken en nieuwe vondsten te kunnen doen.

Relevant voor alle ontwikkelingsgebieden

Het Ideeëntoestel gaat uit van een benadering van creativiteit die breder is dan enkel kunst en cultuur, en zich uitstrekt over alle domeinen waarin mensen actief zijn. Het concept is ontstaan vanuit de visie dat creatief denken een belangrijk onderdeel van het leer- en ontwikkelingsproces is en dat het leren van creatieve denkvaardigheden een onderwijsdoel moet zijn.

Gefundeerd en getest

Het Ideeetoestel is gebasseerd op gangbare inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en cognitieve creativiteitstheorieën. Het concept is getest in de praktijk gedurende een kwalitatief en deels kwantitatief onderzoek gesteund door de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

 

Een vliegende theepot als metafoor voor ons creatieve brein

De rode draad door alle lessen is het avontuurlijke verhaal 
van het Ideeëntoestel. Deze merkwaardige ‘vliegende theepot’ wordt bewoond door mannetjes die zich Doordenkers noemen. Het toestel is een metafoor voor alles wat er komt kijken bij creatief denken.

Nieuwsgierigheid en vragen stellen

Het wonderlijke voertuig is uitgerust met een telescoop, graafmachine en uitkijkposten. De Doordenkers reizen in hun Ideeëentoestel de wereld rond en ontdekken van alles, metafoor voor nieuwsgierigheid en een vragende houding, de spil van het lesconcept.

Experimenteren en maken

Binnenin het Ideeëntoestel zijn werkplaatsen en ateliers waar de Doordenkers alles wat ze hebben ontdekt en geleerd gebruiken om nieuwe dingen te verzinnen en te maken, metafoor voor construeren en experimenteren. Zo leren kinderen hun ideeën om te zetten in waardevolle resultaten.

Het Ideeëntoestel staat voor nieuwsgierigheid, ideevorming, toepassing en evaluatie. Leerlingen worden meegenomen in een belevingswereld waar dit centraal staat en bouwen naar hartenlust aan hun eigen creativiteit en talenten.